Latest Ranjeet Pratap Singh. Nishank Jain News | Ranjeet Pratap Singh. Nishank Jain News | Ranjeet Pratap Singh. Nishank Jain Funding | Ranjeet Pratap Singh. Nishank Jain Fund - vccircle