Amancio Ortega Gaona

TMT
4 Years ago
Amazon founder Jeff Bezos on Thursday became the third richest person on the ...