Prashanth Aluru

1 Year ago
Bala Srinivasa and Prashanth Aluru, partners at Kalaari Capital, have resigned ...