Prashanth Aluru

4 Years ago
Bala Srinivasa and Prashanth Aluru, partners at Kalaari Capital, have resigned ...